refwilsoniframebool(false)

  שימו לב, איסוף הערכות לתושבי העמק יתקיים ביום שישי 20.10.23 בחוף צמח בהצגת תעודת תושב בלבד.
  מועד מדויק יישלח במסרון סמוך לתאריך החלוקה.

  הרשמה כרטיס יחיד טור דה סונול 2024 תושבי עמק הירדן

  אנא בחרו את כמות המשתתפים
  משתתף 1

  החל קופון
  להרשמה משתתף יחיד
  להרשמה כרטיס משפחתי