refwilsoniframebool(false)

  תקנון טור דה סונול בכינרת – סובב כנרת באופניים 2024 ע"ש יוסי דור והצהרות בריאות

  כללים חשובים לרכיבה מהנה ובטוחה:

  • לתשומת לבכם (הרוכבים העממיים), האירוע הוא עממי, רכבו בבקשה בזהירות והתחשבו בשאר הרוכבים אשר נמצאים אתכם בכביש.
  • רוכב ללא צמיד זיהוי ולוחית אירוע יורד מהכביש.
  • אובדן תווית האופניים / צמיד מחייב רכישת כרטיס חדש.
  • רוכב אופניים לא יעצור על הכביש או בשוליו. למען בטיחותכם, העצירה לצורך מנוחה או במקרה של תקלה היא מחוץ לתחום הדרך.
  • חלה חובת חבישת קסדה לאורך כל שלבי התחרות, אנא הקפידו לעשות זאת. בטיחותכם היא מעל הכל.
  • הרוכבים ינועו בנתיב הימני בלבד ובצמוד לשוליים הימניים.
  • הרוכבים ישמעו ויצייתו להוראות השוטרים, המארגנים והסדרנים.
  • חובת נשיאת 2 בקבוקי מים. שימו לב, לאורך המסלול יש 3 נקודות מים למילוי הבקבוקים שלכם – צומת גנוסר, יהודיה וצומת עין גב.
  • הגבלת גיל במסלול הקפת הכנרת (60.5 ק"מ) הינה מגיל 13 בלבד. יש לשים לב לרוכבים המשתלבים אל מסלול הרכיבה בצומת אלמגור.
  • טלפון חירום של החמ"ל הוא: 054-866-0607. הטלפון יופיע גם על צמיד הכניסה לאירוע.
  • החזרת הנהגים לאלמגור ואשדות יעקב איחוד מהשעה 10:30 לנהגים בלבד מרחבת החניה של המועצה האזורית עמק הירדן.
  • חזרה מאלמגור לחוף צמח דרך טבריה בלבד, כיון שהכביש יהיה חסום בצדו המזרחי.
  • טקס הסיום למנצחי המסלול התחרותי ב 09:00  וטכס הסיום הכללי יחל בשעה 11:00.
  • מסלולי הרכיבה ייסגרו בשעה 12:30 רוכבים איטיים יורדו מהכביש / או יועלו על אוטובוס מאסף, והכביש יפתח לתנועת רכבים. רוכב שיבחר להישאר ולרכב על הכביש, עושה זאת על דעתו ועל אחריותו הבלעדית.

  תקנון אירוע

  אנא קרא את התנאים המפורטים בתקנון זה בקפידה לפני שימוש באתר כדי להימנע מאי הבנות. שימושך באתר ו/או ביצוע הזמנה ו/או רישום לאירוע כפופים לתנאי התקנון ומהווים הסכמה ללא סייגים לכל תנאיו. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

  כללי

   • אתר האינטרנט “קבוצת בן דרור – אירועים” (להלן: “האתר”) פותח ומופעל ע”י חברת בלונדה בע”מ (להלן: “החברה”), והוא משמש להרשמה של משתתפים לאירועי ספורט שונים המתקיימים בארץ.
   • תקנון זה מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הוא מתייחס גם ללשון נקבה.
   • בתקנון זה יחיד, משמעו גם רבים, על פי העניין ולהיפך.
   • בכפוף לתנאי השימוש, המונח “משתמש” משמעו כל אדם העושה שימוש באתר זה בכל דרך וצורה שהיא (להלן: “המשתמש”).
   • מועד ומקום האירוע – אירוע טור דה סונול סובב כנרת יתקיים בתאריך 21.10.23 בכנרת או בתאריך החליפי שנקבע 28.10.23. בעקבות המצב התאריך שונה 06.04.2024. 
    בעקבות המשך המצב הביטחוני במדינה, אירוע טור דה סונול בכנרת שהיה עתיד להתקיים ב-06.04.24  יתקיים בתאריך 02.11.24 בכנרת.

  מסירת פרטים

   • טרם ביצוע ההרשמה לאירוע (להלן: “ההרשמה”) הנך נדרש תחילה למסור פרטים אישיים: ת.ז., שם פרטי, שם משפחה, טלפון קווי ונייד, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני ופרטי תשלום
   • במסירת הפרטים כאמור בסעיף 2.1 לעיל, ובפרט כתובת הדואר האלקטרוני, המשתמש נותן לחברה ו/או מי מטעמה אישור לשלוח אליו חומר פרסומי, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת עד לקבלת הודעה בכתב של המשתמש אודות אי רצונו בקבלת הפרסום האמור.
   • הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

  אופן ההרשמה לאירוע באתר

   • לצורך ביצוע ההרשמה, יראו את הזנת פרטי ההזמנה על ידי המשתמש כהצעה (להלן: “ההצעה”), בכפוף לחתימת המשתמש על טופס הצהרת בריאות. לאחר ביצוע ההרשמה וחתימת המשתמש על טופס הצהרת הבריאות, רשאית החברה לקבל את ההצעה או לדחות אותה, ורק קבלת אישור מהחברה בדואר אלקטרוני תחשב כאישור בדבר קבלת ההצעה. אתר זה הינו אתר ישראלי והתשלום בו מתבצע בשקלים חדשים בלבד. עמלת המרה של מטבע זר, אם וככל שתהא, תשולם על חשבון המשתמש בלבד.
   • לצורך ביצוע ההרשמה חייב המשתמש למסור פרטי כרטיס האשראי לחיוב.
   • במידה וההרשמה אושרה על ידי החברה תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור מחברת כרטיסי האשראי וחיוב כרטיס האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההרשמה אושרה או נדחתה. כמו כן, למשתמש יישלח אישור בדואר אלקטרוני בדבר אישור ההזמנה. כל נרשם יקבל מספר הרשמה ייחודי לו.
   • אם לא יתקבל אישור ע”י חברת האשראי יקבל המשתמש הודעה מתאימה. במצב כזה תהיה החברה רשאית לבטל את ההרשמה.
   • ההרשמה תחשב כמושלמת רק לאחר קבלת אישור חברת האשראי על חיוב כרטיס האשראי ומסירת הודעה מתאימה למשתמש (“להלן: ההזמנה”).
   • חשבונית מס בגין ביצוע ההרשמה תוצא על שם מבצע ההזמנה אם לא הוזן השדה “שם עבור הקבלה”.
   • ההרשמה לאירוע הינה אישית ואינה ניתנת להעברה לאחר.

  מועדי הרשמה

   • ניתן לבצע את ההרשמה באתר בכל ימות השבוע, 24 שעות ביממה, עד לסגירת ההרשמה.

  כשרות להשתתף באירוע

   • רשאי להשתתף בסובב כנרת במסלול ההקפה המלאה 60.5 ק"מ רוכב בן 13 ומעלה בעל ניסיון ברכיבה. במסלול חצי הקפה 31 ק"מ רשאי להשתתף ילד מגיל 8 ומעלה. לא ניתן להרכיב ילד מתחת לגיל שנתיים על מתקן נישא. שימו לב, במסלול משפחות 12 ק"מ לרוכבים מגילאים שונים ניתן.

  כל משתתף אשר עונה לתנאים המצטברים המפורטים להלן:

  בהזמנה שנעשית על ידי משתמש בתחומי מדינת ישראל:

    • המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והמשתמש קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס.
    • הוא בעל תעודת זהות ישראלית תקפה.
    • הוא בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף.
    • הוא בעל כתובת דואר אלקטרוני.
   • בהזמנה שנעשית על ידי משתמש מחוץ לתחומי מדינת ישראל:
    • המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות על פי חוקי המדינה שבה הוא מתגורר. במידה והמשתמש קטין (על פי חוקי מדינתו) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס.
    • הוא בעל כרטיס אשראי בינלאומי תקף.
    • הוא בעל כתובת דואר אלקטרוני.

  שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש ואבטחת מידע

   • כדי לבצע הרשמה באתר יש להזין פרטים כמפורט בסעיף 2.1 לתקנון זה (להלן: “המידע”).
   • המידע הנ”ל יישמר במאגר מידע וישמש לצורך ביצוע ההרשמה וכמפורט בהסכם זה. מעבר לשימוש הנ”ל החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאת המשתמש אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. החברה תעשה שימוש במידע ותאפשר גישה אליו רק לצורך השירות הניתן על ידה ובכפוף לאמור בתקנון זה.
   • החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של פרטי כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן. האתר מאובטח באמצעות טכנולוגיות מתקדמות והנתונים המועברים בו מוצפנים בטכנולוגיית SSL המאפשרת קידוד הפרטים המועברים ופיענוחם רק על ידי הגורמים המורשים. על אף האמור לעיל, אם יאבד או אם יעשה במידע שימוש לא מורשה, וזאת עקב נסיבות שאינן בשליטת החברה ו/או עקב כוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או לכל אדם אחר.
   • החברה רשאית לפנות למשתמש בדואר אלקטרוני, בעניין מידע בדבר מבצעים, פרסומות וכיוצ”ב, אלא אם המשתמש ציין בפני החברה כי הוא אינו מעוניין בכך.
   • החברה תהא רשאית לפסול משתתף מהשתתפות באירוע או להעביר את פרטיו האישיים של המשתמש לצד שלישי במקרים המפורטים להלן:
    • המשתמש פעל באופן בלתי ספורטיבי או בניגוד להנחיות
    • המשתמש ביצע מעשה או מחדל המסכנים או הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או במשתתפים אחרים או בצדדים שלישיים כלשהם.
    • המשתמש עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לסייע לביצוע מעשה כזה.
    • המשתמש הפר את תנאי תקנון זה או כל הסכם אחר עם החברה או מי מטעמה;
    • ניתן צו שיפוטי המורה לחברה למסור את פרטי המשתמש;
    • בכל מקרה של סכסוך, מחלוקת או הליכים משפטיים, בין המשתמש לבין החברה, אם וככל שיהיו.
    • במקרה של פסילת משתתף כמפורט בסעיף זה לא יוחזרו דמי ההרשמה למשתתף.

  קניין רוחני

   • כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר, לרבות עיצובו, היישומים, קוד התכנות, קבצי הגרפיקה, התמונות, העיצובים, הטקסטים, וכל מידע אחר באתר ו/או הקשור בו, הינם קניינה של החברה, ואין לעשות בהם כל שימוש אלא באישור החברה מראש ובכתב.
   • שם החברה, הלוגו שלה וכל סימני המסחר באתר הינם קניינה הבלעדי של החברה, ואין לעשות בהם כל שימוש אלא באישור החברה מראש ובכתב.
   • אין להעתיק, לשחזר, לשכפל, להפיץ, להציג, לטעון, לשדר, לפרסם, לעדכן, למכור, להכניס שינויים ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, בכל צורה או דרך שהיא, בתכולת האתר ו/או בפריטי המידע, התוכנה, אלא בכפוף לתנאי השימוש או אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב על ידי החברה. אין לעשות באתר ו/או בתכולת האתר שימוש לכל מטרה בלתי חוקית.

  תנאי השתתפות באירוע והצהרת בריאות:

   • כתנאי להרשמה, יחתום המשתתף על אישור תקנון זה הכולל הצהרות בריאות למסלול העממי , לפי העניין. מובהר כי לא תותר השתתפות באירוע ללא חתימה על התקנון והצהרת הבריאות הכלולה בו .

  חלק א’ –  מיועד למשתתף במסלול העממי – הריני להצהיר בזאת כי:

  • בריאותי תקינה ואני כשיר/ה פיזית ונפשית להשתתף באירוע טור דה סונול סובב כנרת ה-45 שיערך בתאריך 02.11.24 או במועד סמוך לו או במועד חליפי עתידי אחר שיקבע (להלן: “האירוע”) והתאמנתי לקראתו כנדרש.
  • אינני סובל/ת מבעיות בריאותיות ו/או רפואיות כלשהן ו/או לא ידוע לי על בעיות כאמור העלולות להתעורר כתוצאה מהשתתפותי באירוע וכי השתתפות כאמור לא תפגע בבריאותי, בטחוני, נוחיותי או מצבי הפיזי, כי מצבי הגופני והנפשי נבדק ואושר בטרם השתתפותי באירוע בידי רופא מוסמך ולא נמצא כל ממצא חריג.
  • ידוע לי כי השתתפות באירוע כרוכה במאמץ פיזי ואני מבינ/ה כי השתתפותי באירוע, במידה ואיני כשיר/ה גופנית כיאות עלולה לסכן את בריאותי.
  • במידה ויחול שינוי במצבי הפיזי או הנפשי אעדכן מיד את קבוצת בן דרור באמצעות בלונדה בע”מ (להלן: “החברה”) במייל לכתובת: events@bdg.co.il
  • השתתפות באירוע הינה באחריותי הבלעדית וכי ידוע לי כי החברה, הועדה המארגנת, מועצה אזורית עמק הירדן, החברה לפיתוח עמק הירדן איגוד ערים כנרת או כל גוף אחר שקשור לאירוע לא יישאו בכל אחריות לנזק כלשהוא שיגרם לי לרבות נזקי גוף ו/או נפש אם וככל שיגרמו לי טרם האירוע, במהלכו או לאחריו, ואף לא בגין אובדן ציוד כלשהוא ו/או בגין נזק מכל מין וסוג שהוא, אובדן, הפסד, חבות או הוצאה שיגרמו לי וכי אין ולא יהיו לי כל טענות ו/או תביעות מכל סוג שהוא כלפי החברה ו/או הועדה המארגנת ו/או המועצה האזורית עמק הירדן , ו/או איגוד ערים כינרת ו/או איגוד האופניים ו/או מי מטעמם בגין כל נזק שיגרם לי ו/או לרכושי כתוצאה מהשתתפותי באירוע, מכל מין וסוג שהוא, במידה וייגרם לי.
  • הורה של משתתף/ת באירוע אשר הינו מתחת לגיל 18 מחויב לחתום על תקנון זה וכן על אישורו בדבר השתתפות ילדו באירוע.
  • אני החתומ/ה מטה נותן/ת בזה אישור למארגנים ולכל הגופים הקשורים באירוע למסור להם לפי דרישתם כל מידע רפואי שיתבקש אודותיי הן בעל פה והן בכתב.
  • הריני משחרר/ת ופוטר/ת בזאת כל המוסדות, הגופים, לרבות הרפואיים, והצוות הפרא רפואי מחובת השמירה על הסודיות הרפואית בכל הקשור למצב בריאותי מהעבר ו/או אירוע הקשור בבריאותי מכל סוג שהוא. אין ולא תהיה לי כל טענה או תביעה מסוג כלשהוא למסירת המידע האמור.
  • קראתי והבנתי את הוראות התקנון לגבי ביטוח, פינוי ואחריות ובכלל זה ידוע לי והריני מאשר/בת בזאת שבמידה ויהיה צורך לפנות אותי לבית החולים לפני, במהלך האירוע או לאחריו, עלויות הפינוי (אמבולנס) וההוצאות הנלוות הרפואיות או כל הוצאה אחרת נוספת, ככל שתהיה, ישולמו על ידי. למען הסר ספק, החברה, המועצה האזורית עמק הירדן, החברה לפיתוח עמק הירדן, אגוד ערים כנרת או כל גוף אחר שקשור באירוע לא יכסו את עלויות הפינוי שלי או את ההוצאות הרפואיות, ככל שיהיו.
  • אני מתחייב/ת למלא אחר כל ההוראות, ההנחיות, התקנות והדרישות שהחברה או הועדה המארגנת יחליטו עליהן לפני האירוע או במהלכו.
  • בחתימתי כי אני מאשר הוראות תקנון זה אני מצהיר כי קראתי והבנתי את כל האמור לעיל והצהרת הבריאות הכלולה בתקנון זה תואמת את מצבי הרפואי.

  מדיניות ביטולים

  • החברה תהא רשאית לבטל את האירוע או לערוך בו שינויים בשל כח עליון ו/או בשל כל גורם שאין לחברה שליטה עליו ו/או אשר יש בהם כדי למנוע ו/או לשבש את קיום האירוע, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור:
    • תנאי מזג אויר אשר אינם מתאימים לקיום האירוע
    • שיקולי ביטחון או בטיחות.
    • הנחיות גורמים מוסמכים.
    • מצב חירום כגון מלחמה, פעולת טרור, מתקפות טילים, פיגועים, אסונות טבע, פעולות ממשלה מיוחדות וכיוצ"ב.
    • מחלות מדבקות, מגפות בכלל ונגיף הקורונה על כל הזנים ו/או הווריאנטים שבו בפרט, הנחיות משרד הבריאות וכיוצ"ב
    • אבל לאומי ו/או אוירה ציבורית שלילית אשר לא מתאימים לפעילות נשוא האירוע 
    • שביתה ו/או השבתה ו/או מגבלה חיצונית שהוטלה על החברה ו/או על ידי רשות מוסמכת
    • אירועים אחרים שעל פי שקול דעת החברה ו/או מי מטעמה מצדיקים ביטול /שינוי.
    • כמות מועטת של נרשמים.
  • ביטול האירוע ו/או שינוי תאריך האירוע ו/או שינוי מתווה האירוע ו/או כל שינוי אחר בניגוד למפורסם כתוצאה מאירוע כח עליון וכיוצא באלו לא יהווה הפרה של ההסכם מצד החברה ו/או המארגנים, והמשתתף לא יהיה זכאי לפיצוי ו/או החזר כספי אלא כמפורט בחוק. החברה ו/או המארגנים יאפשרו קיום אירוע חליפי במידת האפשר במועד אחר ככל שיתאפשר בכפוף לשיקול דעתם הבלעדי.
  • החברה תהא רשאית לבטל את ההרשמה ו/או את ההזמנה:
   • אם ארעה תקלה בתקשורת אשר גרמה לשיבוש כלשהו בביצוען.
   • במקרה של כוח עליון המונע את ביצוען באתר ו/או את האירוע עצמו.
   • אם יתברר לחברה כי הן לוו בפעילות בלתי חוקית של המשתמש ו/או צד ג’ כלשהו.
   • במקרה שהפרטים שיועברו על ידי המשתמש יתבררו כשגויים, בין אם כתוצאה מהקלדה שגויה ובין אם מכל סיבה אחרת, החברה תהא רשאית לבטלן ו/או לקבלן עם תיקון השגיאה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
   • אם יתברר לחברה כי המשתמש עשוי למכור אותן ו/או מכר אותן בפועל לצד ג’ ו/או סחר או יסחור בהן.
  • הודעה על ביטול ההזמנה תימסר למשתמש בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אותה ציין המשתמש בעת ההרשמה.
  • ביטול הרשמה על ידי משתתף
   • מדיניות ביטול הרשמה הינה בהתאם ובכפוף לחוק הגנת הצרכן ותקנותיו.
   • משתתף שנרשם לאירוע באמצעות אתר האירוע או בשיחת טלפון עם מחלקת השירות של החברה רשאי להודיע על ביטול ההרשמה בהתאם לתנאים ולמועדים המפורטים בתקנון זה להלן ובכפוף לגביית דמי ביטול כמפורט להלן.
   • לצורך ביטול הרשמה יש למלא פרטים בקישור http://p1.pagewiz.net/xhlusujb/ או לשלוח מייל למחלקת האירועים של קבוצת בן דרור events@bdg.co.il ולציין שם מלא, מספר טלפון, מספר הרשמה ומספר כרטיסים לביטול.
   • במקרה ונפלה טעות, בין אם במחיר או בתיאור ההרשמה לאירוע, לא תחייב טעות זו את החברה. במקרה כזה המשתמש יהיה רשאי לבצע את ההזמנה אלמלא הטעות, אם וככל הניתן, או לבטל את ההזמנה ללא תשלום דמי ביטול.
  • דמי ביטול:

   • דמי ביטול הרשמה לאירוע על ידי משתתף:
    • במידה וביטול ההרשמה ייעשה תוך 14 יום מיום הרישום – ישלם המשתתף דמי ביטול בגובה של 5% מסכום דמי ההרשמה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.
    • במידה וביטול ההרשמה ייעשה לאחר יותר מ- 14 יום מיום הרישום ועד -7 ימים קודם למועד האירוע – יוחזר סכום הרישום למשתתף בניכוי 25 ₪ .
    • במידה וביטול ההרשמה יעשה במהלך 7 הימים קודם לאירוע ועד 24 שעות לפני מועד האירוע – יוחזר 50% מסכום הרישום למשתתף.
    • במידה וביטול ההרשמה יעשה פחות מ-24 שעות לפני מועד האירוע – לא יוחזר סכום הרישום.
    • ביטול חולצה שהוזמנה מראש ויעשה עד ה- 13.10.24– יוחזר הסכום במלואו. לאחר 13.10.24 לא יתקבל ביטול ולא יוחזרו דמי התשלום.
    • ביטול השכרת אופניים אשר יתקבל עד ה-13.10.24 – יוחזר הסכום במלואו. ביטול שיתקבל לאחר ה- 13.10.24 יוחזרו 50% מסכום התשלום.
    • החברה תהא רשאית לקזז כל סכום ששילם משתתף באירוע על פי האמור לעיל.
    • במידה והאירוע יתבטל עקב מצב תחלואה בימי קורונה – ולא יהיה מועד חליפי – יוחזר כל סכום ההרשמה.
    • כמו כן, נעשתה העסקה בכרטיס אשראי וחברת כרטיסי האשראי או גוף אחר שעמו התקשרה החברה לביטול סליקת כרטיסי האשראי גבתה תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה, רשאית החברה לחייב את המשתתף גם בתשלום שנגבה ממנה, בהתאם למדיניות חברת כרטיסי האשראי או הגוף המבצע את הסליקה כאמור.
    • במידה ותנאי מזג האוויר/ גורם עליון לא יאפשרו את קיום האירוע בתאריך המקורי 21.10.23 האירוע ידחה ל: 28.10.23 .
    • במידה ותנאי מזג האוויר / גורם עליון לא יאפשרו את קיום האירוע בתאריך המקורי 06.04.24 האירוע ידחה ל-02.11.24

  תנאים נוספים

   • מובא לידיעת המשתתף כי האירוע עשוי להיות מצולם וההשתתפות באירוע מהווה הסכמה ואישור מצד המשתתף כי החברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים להשתמש בצילומים ו/או תמונות ו/או סרטונים של כל משתמש ו/או המשתתף באירוע, במהלך האירוע לפניו ובסיומו לצרכי פרסום ויחסי ציבור, ללא תמורה, בכל מדיה שהיא ובכל זמן שהוא
   • אני מאשר לחברה ו/או למטה ההפקה ו/או למי מטעמם להשתמש בצילומים שלי לצרכי פרסום ויחסי ציבור ללא תמורה. ידוע לי כי הגופים הנ”ל רשאים להשתמש בצילומים
   • החברה לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר ומובילים לאתרים אחרים או לתקינות הקישור.
   • החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי שיגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש ו/או רישום ו/או הזמנה באמצעות האתר, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. אחריות החברה בכל מקרה תוגבל להחזר כספו של המשתמש.
   • רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
   • כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ, ככל שחל מע”מ עליהם על פי הדין, אלא אם צוין מפורשות אחרת.
   • פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ובית המשפט המוסמך בתל אביב, יהא בעל סמכות שיפוט בלעדית לדון בו.
   • ,.,תנאי תקנון זה ניתנים לשינוי על ידי החברה בהתאם לנסיבות, בכל עת וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה . השינוים יעודכנו בדף הבית באתר האירוע
   • בהרשמה לאירוע מאשר המשתתף לחברה ו/או לקבוצת בן דרור לשלוח עדכונים על האירוע והצעות הנוגעות לאירוע באמצעות דוא"ל ומסרונים.
  1. ביטוח פינוי ואחריות

  • החברה אינה עורכת ביטוח למשתתפים באירוע והמשתתף מודע ומבין כי לא קיים כיסוי ביטוחי לאירוע בכל הנוגע לנזקים מכל סוג שהוא הנגרמים ו/או עלולים להיגרם במישרין ו/או בעקיפין, מהשתתפות באירוע. על כל משתתף חלה האחריות לבטח את עצמו בביטוח מתאים לצרכיו הכולל ביטוח למקרה של פציעה או נזק, לרבות בביטוח בהתאם להוראות חוק הספורט, התשמ"ח – 1988.
  • משתתף שפונה באמצעות אמבולנס במהלך האירוע או לאחריו יישא בשיעור המלא של עלויות הפינוי וההוצאות הנלוות הרפואיות ו/או כל הוצאה אחרת ככל שתהיה בקשר לכך, וזאת מבלי לגרוע ו/או למעט מהסדר הקיים לו עם קופת חולים ו/או עם חברת ביטוח ככל שהוא מבוטח כאמור.
  • החברה ו/או המועצה האזורית עמק הירדן ו/או אגוד ערים כנרת ו/או  החברה לפיתוח עמק הירדן ו/או מי מטעמן לא תהיינה אחראיות כלפי המשתתף ו/או מי מטעמו על כל הוצאות רפואיות ו/או עלויות פינוי ו/או אבדן, הפסד ו/או נזק שיגרמו למשתתף, לרכושו וציודו וכל משתתף אחראי באופן בלעדי לשמירה על רכושו ועל ציודו.
  • עם ההרשמה ו/או השתתפות באירוע מצהיר, פוטר ומוותר כל משתתף על כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או המועצה האזורית עמק הירדן ו/או אגוד ערים כנרת ו/או מי מטעמן ו/או עובדיהן מכל אחריות בגין רכוש וציוד שיביא עימו לאירוע וכי הוא מוותר על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ו/או כלפי כל גוף אחר הקשור לאירוע בגין כל נזק לגוף ו/או אובדן ציוד ו/או רכוש אחר .

   

  שירות לקוחות

   • במידה ויש למשתמש שאלות לגבי האירוע ו/או השירותים ו/או המוצגים באתר ו/או שאלות הנוגעות לתהליך הרכישה ולמוצרים באתר, המשתמש מוזמן ליצור קשר עם החברה באמצעות פרטי החברה המופיעים בעמוד “צור קשר” באתר זה.
   • הסכמה לקבלת דיוור
   • בעת רישום לאירוע ומסירת כתובת הדואר האלקטרוני בטופס ההרשמה מאשר המשתתף קבלת דיוור, הודעות ופרסומות באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני. במידה ומשתתף ירצה להסיר את כתובתו מרשימת התפוצה, יוכל לעשות זאת באמצעות הודעה בכתב של המשתתף, אודות אי רצונו בקבלת הפרסום האמור.

   

   

  להרשמה משתתף יחיד
  להרשמה כרטיס משפחתי