refwilsoniframebool(false)

  הכירו את מסלולי הרכיבה של טור דה סונול ה-45 ע"ש יוסי דור

  • שעות הזינוק למסלול התחרותי – הזינוק יצא בשלוש פעימות. זינוק ראשון: 06:30 זינוק שני: 06:35 זינוק שלישי: 06:40.
  • רשאי להשתתף  בסובב כנרת במסלול ההקפה המלאה רוכב בן 13 ומעלה בעל ניסון ברכיבה.
  • שעות הזינוק למסלול ה-Semi תחרותי : הזינוק יצא בשעה 06:45

  הקפה מלאה של הכנרת- מסלול עממי (60.5 ק"מ)

  • תיאור המסלול: מצמח דרך טבריה, גשר אריק, עין גב ומעגן וסיום בחוף צמח.
  • שעות הזינוק : הזינוק יצא באופן מדורג בין השעות 07:00-07:30. לא ניתן יהיה לצאת לרכיבה לאחר שעות אלו.
   (שימו לב, לא ניתן לרכב על הכביש לפני ההזנקה. רוכבים יורדו מהכביש על ידי המשטרה)
  • שירות תיקונים – לרשותכם יעמדו שני מכונאים לתיקונים. במידת הצורך יש להתקשר למספר החירום שמוטמע על צמיד ההשתתפות. שימו לב השירות ינתן בתשלום.
  • סיום הרכיבה באירוע בשעה 12:30

   

  חצי הקפה – עממי  (31 ק"מ)

  • תיאור המסלול: מצומת אלמגור, דרך יהודיה, דרך עין גב ומעגן וסיום בחוף צמח
  • שעות הזינוק: הזינוקים יתקיימו 08:00-08:30 מצומת אלמגור וצומת חוף אמנון לאחר מעבר אחרון הרוכבים התחרותיים. יש להגיע לצומת אלמגור דרך צומת עמיעד עקב חסימות הכבישים. הסעה לנהגים בלבד בחזרה לרכב באלמגור ממתחם המועצה האזורית עמק הירדן ליד צומת צמח החל מרגע פתיחת הכבישים החל מהשעה 10:30 לערך.
  • מומלץ – להגיע לאלמגור / חוף אמנון עם בן משפחה שיסיע את הרכב לאחר הורדת הרוכבים לנקודת הסיום בצמח
  • ניתן להשתתף במסלול חצי ההקפה (31 ק"מ) מגיל 8 ומעלה.
  • שירות תיקונים – לרשותכם יעמדו שני מכונאים לתיקונים. במידת הצורך יש להתקשר למספר החירום שמוטמע על צמיד ההשתתפות. שימו לב השירות ינתן בתשלום.
  • סיום הרכיבה באירוע בשעה 12:30

  מסלול משפחתי – עממי (10 ק"מ)

  • תיאור המסלול: יציאה מאשדות יעקב מאוחד תחנת הדלק סונול , במסלול בשדות ומטעי העמק על דרכי עפר / סלולות , סיום בחוף צמח.
  • שעות הזינוק: זינוקים בין השעות 08:00-09:00. המסלול על דרכי עפר / סלולות.

  *יתכנו שינויים במסלולים בעקבות החלטת המשטרה וצוות ההפקה.

  שעת סיום האירוע ופתיחת כל הכבישים לתנועת רכבים 12:30
  רוכבים שימצאו על הכביש יורדו לשביל האופניים או יועלו על רכב מאסף.

  להרשמה משתתף יחיד
  להרשמה כרטיס משפחתי