refwilsoniframebool(false)

  מסלולים עממיים:

  כל רוכב מקבל מדליית השתתפות, בקבוק רכיבה רב פעמי ועוגה אישית.
  המחירים כוללים: ערכת השתתפות, הפנינג זינוק והפנינג סיום, שירותי רפואה, סדרנות, אבטחה ומשטרה.

   

   

  הרשמה מוקדמת טרום אירוע | עד לתאריך 20.10.24 בשעה 22:00

  • משתתף יחיד: 135 ש"ח למשתתף
  • משפחה בת 4 נפשות ומעלה: 120 ש"ח למשתתף
  • קבוצה בת 30 משתתפים ומעלה: 115 ש"ח למשתתף
  • תושב/ת העמק: 65 ש"ח בהצגת תעודת תושב במעמד איסוף תוויות האופניים.

   

  הרשמה מאוחרת | מתאריך 20.10.24 בשעה 22:01 ועד ל-01.11.24 בשעה 09:00

  • משתתף יחיד: 155 ש"ח למשתתף
  • משפחה בת 4 נפשות ומעלה: 135 ש"ח למשתתף
  • קבוצה בת 30 משתתפים ומעלה: 115 ש"ח למשתתף
  • תושב/ת העמק: 100 ש"ח בהצגת תעודת תושב במעמד איסוף תוויות האופניים.

  שימו לב, מספר המקומות מוגבל! ההרשמה צפויה להיסגר בהגעה למספר המשתתפים המקסימלי.

   

   

  לתשומת לבכם:

  • אובדן תווית האופניים/ צמיד מחייב רכישת ערכת השתתפות חדשה.
  • אירוע טור דה סונול מאובטח על ידי משטרת ישראל.
  • ההשתתפות כרוכה בתשלום, כולל ילדים בכל גיל, למעט ילד המורכב על אופני הוריו.
  • בחצי הקפה/הקפה מלאה לא ניתן להרכיב ילדים מתחת לגיל 3 מסיבות בטיחות.
  • כביש סובב כנרת סגור ומאובטח ע"י משטרת ישראל לטובת האירוע – רוכבים אשר ירכבו ללא צמיד ותווית האופניים הרשמית של האירוע, יורדו מהכביש.

  להרשמה משתתף יחיד
  להרשמה כרטיס משפחתי