refwilsoniframebool(false)

  הצטרפו לרוכבי האופניים התחרותיים של ישראל במסלול הקפת הכנרת התחרותית ה-3
  60.5 ק"מ בשיתוף איגוד האופניים.

  התחרות מיועדת לרוכבים מקצועיים. המסלול כולל קטעים מאתגרים ונקודות טכניות. על כל רוכב ובאחריותו לבצע הכרת מסלול לפני התחרות.
  על כל רוכב לוודא כי הוא מבוטח בביטוח מתאים הכולל כיסוי ביטויי מתאים לצרכיו, למקרה של פציעה או נזק. איגוד האופנים וקבוצת בן דרור אינם אחראים לכל נזק שהוא  שיגרם לרוכבים.

   

  להרשמה למסלול התחרותי ולפרטים טכניים היכנסו לאתר איגוד האופניים.

  לחצו כאן

   

   

  להרשמה משתתף יחיד
  להרשמה כרטיס משפחתי