refwilsoniframebool(false)

  כל רוכב מקבל מדליית השתתפות, חטיף בריאות נייטשר וואלי, חטיף מלוח, משקה אנרגיה Powerade, ובננה מתנת צמח בננות.

  מסלולים עממיים:

  הרשמה מוקדמת טרום אירוע | עד לתאריך 30.10 בשעה 22:00

  • משתתף יחיד: 100 ש"ח למשתתף
  • משפחה בת 4 נפשות ומעלה: 90 ש"ח למשתתף
  • קבוצה בת 30 משתתפים ומעלה: 90 ש"ח למשתתף
  • תושב/ת העמק: 85 ש"ח בהצגת תעודת תושב במעמד איסוף תוויות האופניים.

  הרשמה מאוחרת | מתאריך 30.10 בשעה 22:01 ועד ל-26.11.21 בשעה 20:00

  • משתתף יחיד: 125 ש"ח למשתתף
  • משפחה בת 4 נפשות ומעלה: 110 ש"ח למשתתף
  • קבוצה בת 30 משתתפים ומעלה: 90 ש"ח למשתתף
  • תושב/ת העמק: 85 ש"ח בהצגת תעודת תושב במעמד איסוף תוויות האופניים.

  הרשמה ביום האירוע | יום שבת 27.11.21

  • משתתף יחיד: 150 ש"ח למשתתף
  • משפחה בת 4 נפשות ומעלה: 125 ש"ח למשתתף
  • קבוצה בת 30 משתתפים ומעלה: 90 ש"ח למשתתף
  • תושב/ת העמק: 85 ש"ח בהצגת תעודת תושב במעמד איסוף תוויות האופניים.

  שימו לב, מספר המקומות מוגבל! ההרשמה צפויה להיסגר בהגעה למספר המשתתפים המקסימלי.

  לתשומת לבכם

  • אובדן תווית האופניים/ צמיד מחייב רכישת כרטיס חדש.
  • אירוע דור אלון סובב כנרת מאורגן ומאובטח על ידי משטרת ישראל.
  • ההשתתפות כרוכה בתשלום, כולל ילדים בכל גיל, למעט ילד המורכב על אופני הוריו.
  • בחצי הקפה/הקפה מלאה לא ניתן להרכיב ילדים מתחת לגיל 3 מסיבות בטיחות.
  • רוכבים אשר ירכבו ללא צמיד ותווית האופניים הרשמית של האירוע, יורדו מהכביש.

  מסלול תחרותי:

  בפעם השנייה בדור אלון סובב כנרת, מסלול תחרותי של הקפת הכנרת (60.5 ק"מ) לחברי איגוד האופניים ולרוכבים שאינם חברי האיגוד.

  הרשמה מקוונת, באתר איגוד האופניים, עד לתאריך 10.11.2021 בשעה 23:59 | מספר המשתתפים מוגבל

  • רוכבים חברי האיגוד: 170 ש"ח
  • רוכבים שאינם חברי האיגוד: 200 ש"ח
   • רוכבים שאינם חברי האיגוד נדרשים בביצוע בדיקה ארגומטרית ושליחת תוצאות הבדיקה בדוא"ל: orders@bdg.co.il
    על כותרת (נושא) האימייל לכלול שם פרטי, שם משפחה ותעודת זהות.
  • חיילים וקדטים (בהצגת תעודת חוגר/ספורטאי): 150 ש"ח

  אנא שימו לב: במידה ומזג האוויר ביום האירוע לא יאפשר את קיום האירוע ויסכן את בטיחות הרוכבים ו/או בשל כוח עליון, האירוע ידחה לתאריך חלופי 13.11.2021.