refwilsoniframebool(false)

  ההרשמה למקצה התחרותי נפתחה באתר איגוד האופניים   המקצה התבטל בשל שינוי התאריך.

  הצטרפו לרוכבי האופניים התחרותיים של ישראל במסלול הקפת הכנרת התחרותית השנייה 60.5 ק"מ בשיתוף איגוד האופניים.

  התחרות מיועדת לרוכבים מקצועיים. המסלול כולל קטעים מאתגרים ונקודות טכניות. על כל רוכב ובאחריותו לבצע הכרת מסלול לפני התחרות.
  על כל רוכב לוודא כי הוא מבוטח בביטוח מתאים הכולל כיסוי ביטויי מתאים לצרכיו, למקרה של פציעה או נזק. איגוד האופנים וקבוצת בן דרור אינם אחראים לכל נזק שהוא  שיגרם לרוכבים.

  להרשמה לרוכבים רשומים באיגוד (דרך אתר האיגוד)   בוטל

  רשימת משתתפים  – בוטל

  להרשמה לרוכבים שאינם רשומים באיגוד (דרך אתר האיגוד) – בוטל

  רשימת משתתפים – בוטל

  לתקנון המקצה התחרותי– בוטל

   


  לפני הזינוק יתקיים תדרוך במסגרתו יינתנו הנחיות ודגשים לגבי התחרות והמסלול, חובה על כל רוכב להשתתף בתדרוך ולהישמע להוראות ולהנחיות של המארגנים

  ל-3 הרוכבים וה-3 הרוכבות בעלי הזמן המהיר ביותר בתחרות, ללא קשר לקטגוריה או לזינוק יוענק פרס מתנת דור אלון:
  • מקום ראשון 1,000 ש"ח בתלושי דלק
  • מקום שני  500 ש"ח בתלושי דלק
  • מקום שלישי 250 ש"ח בתלושי דלק