ההרשמה למקצים התחרותיים תיפתח בקרוב

  הצטרפו לרוכבי האופניים התחרותיים של ישראל במסלול הקפת הכנרת התחרותית השנייה 60.5 ק"מ בשיתוף איגוד האופניים.

  התחרות מיועדת לרוכבים מקצועיים. המסלול כולל קטעים מאתגרים ונקודות טכניות. על כל רוכב ובאחריותו לבצע הכרת מסלול לפני התחרות. על כל רוכב לוודא כי הוא מבוטח בביטוח מתאים הכולל כיסוי ביטויי מתאים לצרכיו, למקרה של פציעה או נזק. איגוד האופנים וקבוצת בן דרור אינם אחראים לכל נזק שהוא  שיגרם לרוכבים.

  לפני הזינוק יתקיים תדרוך במסגרתו יינתנו הנחיות ודגשים לגבי התחרות והמסלול, חובה על כל רוכב להשתתף בתדרוך ולהישמע להוראות ולהנחיות של המארגנים

  ל-3 הרוכבים וה-3 הרוכבות בעלי הזמן המהיר ביותר בתחרות, ללא קשר לקטגוריה או לזינוק יוענק פרס מתנת דור אלון:
  • מקום ראשון 1,000 ש"ח בתלושי דלק
  • מקום שני  500 ש"ח בתלושי דלק
  • מקום שלישי 250 ש"ח בתלושי דלק

  לקבוצה המהירה ביותר לפי סכום הזמנים של 7 הרוכבים המהירים ביותר מכל קבוצה, ללא קשר לקטגוריה או לזינוק, יוענק פרס מתנת דור אלון. השיוך לקבוצה הוא ע"פ הרישום השנתי באיגוד האופניים בלבד. קבוצות בעלות פחות מ-6 מסיימים לא יילקחו בחשבון.

  • מקום ראשון 1,000  ש"ח בתלושי דלק

  קטגוריות וסדר זינוקים:

  במסגרת התו הסגול מותרים זינוקים של עד 50 רוכבים.

  זינוק 1 (לחברי איגוד האופניים בלבד) | שעת הזינוק: 6:30
  קטגוריה ללא נעילת הילוכים:
  • עילית גברים
  • עילית נשים
  • בוגרים רמה 1
  קטגוריה עם נעילת הילוכים 7.93 מ':
  • נוער בנים
  קטגוריה עם נעילת הילוכים 7.01 מ'
  • קדטים
  • קדטיות
  זינוק 2 (לחברי איגוד האופניים ברמות 2 ו-3 או רוכבים שאינם חברי איגוד בעלי אישור רפואי וביטוח ע"פ דרישות חוק הספורט) | שעת הזינוק: 6:35
  גברים בגילאי:
  • 19-29
  • 30-39
  • 40-49
  • 50-59
  • 60-69
  • 70+
  נשים בגילאים:
  • 19-29
  • 30-39
  • 40-49
  • 50-59
  • 60+

  במידה ולאחד הזינוקים יירשמו למעלה מ-50 רוכבים, המארגנים יפצלו  את ההזנקות.


  ניקוד:

  מרוץ ללא ניקוד לליגה השנתית של איגוד האופניים.

  תקנונים תקפים:

  התחרות תנוהל על פי תקנוני התחרויות של איגוד האופניים ושל ה-UCI, ותקנון תחרות זו. לצפייה בתקנון המלא לחצו כאן

  בדיקה רפואית וביטוח:

  • רוכבים שאינם חברי איגוד תחרותיים חייבים להציג בעת הרישום אישור רפואי ממכון לרפואת ספורט התקף ליום התחרות והמעיד על כך שהם כשירים להשתתף בתחרויות ספורט על פי חוק הספורט, וכן אישור/הצהרה על כך שהם מבוטחים כנדרש ע"פ חוק הספורט.

  ישיבת מנהלי קבוצות ותדריך נהגי ליווי:

  • תדריך נהגי ליווי יתקיים בשעה 05:30 סמוך לקו הזינוק
  • נוכחות כל נהגי הליווי חובה, נהג שלא יגיע לישיבה לא יורשה לנהוג בתחרות

  רכבי ונהגי ליווי:

  • משיקולי בטיחות, מספר רכבי הליווי בכל זינוק יוגבל ל-4 רוכבים בלבד
  • זהות רכבי הליווי תקבע באופן הבא:
   • עדיפות לקבוצות הרשומות ב-UCI
   • יתר הקבוצות ע"פ מספר הרוכבים שלהן הרשומות לאותו זינוק
  • על כלל הרכבים לתת מענה טכני לכל הרוכבים בזינוק שלהם, ולקבל גלגלים ממועדונים אחרים לצורך כך לפני הזינוק
  • באחריות יתר המועדונים לצייד את רכבי הליווי שיאושרו בגלגלים לסיוע טכני לרוכבים שלהם
  • נהג רכב ליווי מורשה הוא נהג שעבר השתלמות נהגי ליווי של איגוד האופניים ומחזיק ברישיון נהג ליווי שהונפק ע"י איגוד האופניים בעונת 2021
  • יש לשלוח את פרטי רכב הליווי ל-yotam@israelcycling.org.il עד ליום ראשון, 1.11.2021. על האימייל לכלול: שם המועדון, הנהג, המקצה, טלפון נייד, סוג ומספר רכב
  • על כל רכב להיות עם פנס כתום מהבהב על הגג (צ'קלקה) באחריות המועדון. רכב ללא צ'קלקה יורד מהמסלול
  • כל רכב יהיה מזוהה על ידי מדבקה בקדמת הרכב ועל החלון האחורי (יחולקו בישיבת המנהלי קבוצות) רכב ללא זיהוי יורד מהמסלול. כמו כן, יישא כל רכב את מספרו בשיירת רכבי הילווי מוצמד לחלון האחורי
  • בסיום התחרות, 150 מטרים לפני קו הסיום, רכבי הליווי יופנו לחניה

  בדיקת הילוכים:

  • רוכבי המקצים: קדטים/יות, נערים ספורט וג'וניורס בנים/בנות מחויבים בנעילת הילוכים (ראו טבלת זינוקים)
  • על הרוכבים להתייצב בקו הזינוק עם הילוכים נעולים על פי התקנון
  • עמדת בדיקת הילוכים תוצב ליד כל קו זינוק רלוונטי
  • על הרוכבים לעבור בעמדת בדיקת ההילוכים לפני שעומדים על קו הזינוק (עמדת בדיקת ההילוכים תיסגר 10 ד' טרום זינוק ראשון)
  • רוכב שנבדוק ואופניו אינם עומדים בתקנון לא יורשה לזנק
  • רוכב שאופניו לא נבדקו טרום הזינוק יפסל
  • מיד בסיום התחרות על 5 הראשונים מכל מקצה להתייצב ללא עיכוב לבדיקת הילוכים
  • פרוט הגבלת ההילוכים מופיע בטבלת הזינוקים בראש התקנון

   

  הגעה לאירוע:

  פתיחת המזכירות בשעה 05:00 סגירה 05:45. על הרוכב להגיע לחתימה עם רישיון רוכב (כרטיס חבר איגוד).
  רוכב שלא הגיע בזמן וחתם לא יוכל להשתתף במרוץ.

  • עמידת צופים ומעודדים בקו הזינוק \ סיום מעבר למחסומי הדרך בלבד.

  בעלי תפקידים:

  • מארגן –  קבוצת בן דרור
  • מנהל המרוץ: יותם נוביק
  • שופט ראשי:  (בקרוב יפורסם)
  • מודדי זמנים: (בקרוב יפורסם)

  *ט.ל.ח למארגנים ולאיגוד שמורה הזכות לשינויים