הגעה מכיוון דרום:

  • לרוכבים במסלול כביש הקפה מלאה (60.5 ק"מ) | זינוק צמח: הגעה דרך כביש התנכ"יים – לבית שאן ומשם לצמח
  • לרוכבים במסלול חצי הקפה (31 ק"מ) | זינוק אלמגור: הגעה דרך צומת גולני – צומת עמיעד – פונים בכביש 90 לכיוון ורד הגליל ומורד הגליל בכביש 8277
  • לרוכבים במסלול משפחתי (12 ק"מ) | זינוק מצמח: הגעה דרך כביש התנכ"יים – לבית שאן ומשם לצמח.

  הגעה מכיוון צפון:

  • לרוכבים במסלול כביש הקפה מלאה (60.5 ק"מ) | זינוק צמח: הגעה דרך צומת גולני, לצומת פוריה, לצומת אלומות ולצמח.
  • לרוכבים במסלול חצי הקפה (31 ק"מ) | זינוק אלמגור: הגעה ישירות לצומת אלמגור.
  • לרוכבים במסלול משפחתי (12 ק"מ) | זינוק מצמח: הגעה ישירות לצומת צמח.

  סגירת כבישים:

  בתיאום עם משטרת ישראל יסגרו לתנועה הצירים הבאים:

  • כביש 90 צומת צמח – טבריה בין השעות 06:00-09:00
  • כביש 92 צומת מעגן – צומת צמח  05:00-13:30
  • כביש 87 טבריה – כרי דשא 06:00-11:00
  • כביש 87 כרי דשא – צומת קצביה  06:00-11:00
  • כביש 92 צומת יהודייה – צומת מעגן 06:30-13:30