refwilsoniframebool(false)

  צליחת Winner בכנרת 70 - כרטיס משפחתי

  אנא בחרו את כמות המשתתפים
  משתתף 1

  להזכירך, ניתן להשתתף בצליחה מגיל 7 בלבד. שחיינים מתחת לגיל זה לא יוכלו להיכנס למים.

  גם השנה, למען בטיחות הצולחים, קיימת חובה לשחות עם מצוף ים. שחיינים ללא מצוף לא יוכלו להשתתף
  Event Info Image

  Event Info Image

  משתתף 2

  להזכירך, ניתן להשתתף בצליחה מגיל 7 בלבד. שחיינים מתחת לגיל זה לא יוכלו להיכנס למים.

  גם השנה, למען בטיחות הצולחים, קיימת חובה לשחות עם מצוף ים. שחיינים ללא מצוף לא יוכלו להשתתף
  Event Info Image

  Event Info Image

  משתתף 3

  להזכירך, ניתן להשתתף בצליחה מגיל 7 בלבד. שחיינים מתחת לגיל זה לא יוכלו להיכנס למים.

  גם השנה, למען בטיחות הצולחים, קיימת חובה לשחות עם מצוף ים. שחיינים ללא מצוף לא יוכלו להשתתף
  Event Info Image

  Event Info Image

  משתתף 4

  להזכירך, ניתן להשתתף בצליחה מגיל 7 בלבד. שחיינים מתחת לגיל זה לא יוכלו להיכנס למים.

  גם השנה, למען בטיחות הצולחים, קיימת חובה לשחות עם מצוף ים. שחיינים ללא מצוף לא יוכלו להשתתף
  Event Info Image

  Event Info Image

  האם ברצונך להזמין חולצת הצליחה הרשמית חגיגות ה-70 ?


  מחיר חולצת הצליחה הרשמית חגיגות ה-70 : 39₪


  נא לבחור כמות
  החל קופון